Контрол на достъпа

Неусетно, бързо и лесно Fitsys може да контролира интелигентно, според вашите предпочитания, системата ви за контрол на достъпа. Вие обслужвате клиентите, а ние управляваме системата, без необходимост от използването на други приложения или софтуери и най-важното без никакво забавяне или изчакване.

Автоматично посещение Успешното преминаване през дадена врата може автоматично да отнема посещение от клиентската карта.

Такса преминаване Опита за преминаване през дадена врата може да таксува клиента и разреши достъпа или пък ако няма достатъчна наличност в сметката му да го забрани.

Контрол в реално време Следите в реално време всяко преминаване през вратите. Имате цялата необходима информация за чекираната карта - имена на клиента, снимка, задължения по сметка, врата на която е маркирана картата, статус на преминаването.