Yoga Diwali

Разговаряхме с Людмил Дренски, основател на Йода Дивали

Как се запознахте с екипа на „Фитсис“?

Вие се свързаха с нас, дойдохте на място.

Какви предизвикателства и проблеми имахте?

Отчитането на всички резервации и посещения. Известяване на хората за свободни часове. 70% от работата на студиото беше административна и да държи контакт с клиентите.

Как „Фитсис“ се справиха с вашите изисквания?

Автоматизираха процеса до голяма степен. Вече работата на инструкторите и администраторите е само да следят процесите в системата. Фитсис даде много повече възможност инсруткротите да обърнат внимание на практиката си, защото един инструктор не е администратор, а е точно инструктор. Вече мога да видя кой ме е търсим преди два дни по телефон или viber, а преди беше невъзможно, защото имах по 30-40 обаждания. Обажданията към инструкторите паднаха от 30 на 1.

Колко бързо пуснаха системата?

Пуснаха я за 5 дни, но реално започнахме да я ползваме на 100% за 20 дни.

Удовлетворени ли сте от след продажбената поддръжка?

Да, удовлетворени сме. Реагират много бързо на предизвикатеслтва и проблеми. В рамките на по-малко от 12 часа се решават нещата и в много от случаите много по-бързо. Винаги се търси решение и подобрение при всяка ситуация. Най-хубавото е, че системата постоянно се подобрява, т.е. имаме развиващ се продукт.

Ползвахте ли друга система и как премина миграцията и колко време отнеме преходът от старата към новата система?

Ползвахме собствена разработка + комбинация от google excel таблица и други excel-ски таблици.

Как се научихте да работите със системата? Имаше ли обучение доволни ли сте от него?

Имаше обучение. Ангажираността на инструкторите към ползването на системата е сведено до минимум. Двама души от студиото се обучиха цялостно за работа със ситемата. Обученето беше лесно и бързо, защото не беше необходимо всеки от студиото да е запознат с всичко и подробности в работа на системата. Аз и мой колега бяхме обучени как се работи с цялата система, а ние вече обучихме другите само за нещата от които имаха нужда.

Как приеха вашите служители новата система?

Отначалото плахо и с резерв. В рамките по-малко от месец всички я приеха много радушно, дори най-консервативните. Имаме една служителка която приема много зле всички промени, тя е анти всякакви промени. Дори тя се обади след 1 месец и каза – абе много добре с тая нова система.

Направихте ли подобрения в процесите с помощта на системата и помагали Ви тя да разбирате и управлявате по-добре Вашия бизнес?

Уплътниха се часове. Хората по-лесно почнаха да мигрират от едни в други часове и да виждат къде има свободни места без да е неубходимо да звънят на всички инструктори.

Научихте ли нови неща за вашия бизнес, ползвайки системата?

Имам много по-подробна информация за посащаесмост по различни детайли – по различни практики, по услуги. Имам информация която беше много трудно да съберем на едно място.

Пускат ли се нови версии и подобрява ли се системата с времето?

Да, непрекъснато се подобравя. Особено полезно за нас е приложението за мобилни телефона което даваме на нашите клиенти.Това промени изцяло начина на запазване.

Системата помогна ли Ви да пуснете нови услуги?

Имахме колежки инструктори, които започнаха да затварят часове в непопулярно време, защото нямаше хора. След новата системата хората започнаха да се записват, защото имаха видимост за всички часове и същите тези колежки си отвориха часовете отново.

Оценете от 1 до 10 Вашата цялостна удовлетвореност от „Фитсис“.1 лошо, 10 отлично.

9 то 10

Call Now Button