fbpx

Какво мислим ние

Наличието на дадени инструменти и функционалности не е достатъчно. Те трябва да са завършени и да пестят време. Трябва да са бързи, да работят без грешка и да са лесни за употреба.

 

Работа с клиенти


Fitsys позволява поддържане на пълна база данни за всеки ваш клиент – досие с възможност за персонализирани полета, история на действия в обекта ви, клиентски интерфейс, в който клиентите да следят посещенията и покупките си. Имате възможността и да надчислявате задължения по множество критерии, както и да давате точки по система за лоялност. Системата позволява и бърза и лесна комуникация с клиентите и своевременното им уведомяване при важни промени. Разполагате с много опции за конфигуриране на абонаменти и пакети. Освен стандартните имате на разположение допълнителни като – споделяне, персонализиране, обвързване със служител, който ще изпълнява услугата, промоционални, семейни, и корпоративни планове.

Клиентска сметка

Всеки клиент има собствена сметка. Тя може да се зарежда чрез сума от подаръчен ваучер или депозит, а вие определяте как клиента да използва средствата в нея. Сметката може да се използва и като кредитна, а в последствие клиента да погасява задълженията си. Ако активирате опцията за лоялност парите в нея ще се трупат автоматично.

Детайлен клиентски профил 

Личното отношение към клиента е в основата на изграждане на лоялност. fitsys ви помага да покажете лично отношение.

  • комуникация с клиента през системата и запазване на цялата история – имейл, SMS, Viber и push  известия
  • конфигуриране и изпращане на анкети
  • задаване на цели
  • прикачване на файлове
  • конфигурация на персонални отстъпки за конкретна или група от стоки и услуги
  • клиентско досие с персонализирани полета – може да пишете и следите индивидуални тренировки, да описвате настройки на апаратурата, която е използвана, някакви медицински проблеми, някакви предпочитания и всякаква информация, която искате да запазите за клиента и да имате достъпна при бъдещо посещение

Категоризация

може да създавате нови информационни полета(етикети) с различен тип за да идентифицирате и филтрирате клиентите по важни за вас признаци като например VIP, приятели, служители и други.

Резервации


Fitsys поддържа подробен календар с възможноста за резервации. Системата разполага с много настройки, които може да прилагате за всички или индивидуално за отделно събитие и резервация. Автоматично поддържане на списък с чакащи и известяване, напомнящо съобщение за клиент и служител и много други.

Различни опции за резервиране

Вие определяте как и кога клиента трябва да заплати своята резервация – онлайн, само с предплатен пакет, само с наличен баланс по сметката си или пък на място в клуба.

Комуникация с клиента

Имате много опции за директна връзка с клиента през системата относно неговата резервация – от уеб портала, мобилното приложение, имейл, SMS, push нотификация и Viber. Изпращането на “ще закъснея” от клиента се случва с един бутон.

Защита от неявяване

Предлагаме инструменти с които ще ограничите до минимум злоупотребите от недобросъвестни клиенти, които резервират място и в последствие не идват. Системата следи и блокира тези клиенти от последващи резервации. Може да ограничите записването да става само при наличност по сметката, с предплатен пакет или директно плащане онлайн. Може и да надчислявате задължения при неявяване

Мобилно приложение с ваш дизайн


Персонализирано мобилното приложението с вашето име, лого, иконка и дизайн. Клиентите ще го асоциират само с вашият клуб и бранд. 

Чрез мобилното приложение имате възможност да комуникирате с клиентите си без ограничения. Може да създавате ваше съдържание в системата или да пращате външни линкове на вашите клиенти. Промоции, оферти, блог постове, ваучери, подканване за резервация, подсещане за предстояща резервация и още над 20 автоматизирани известия.

Резервации

Клиента може да направи резервация по всяко време само с един клик от телефона си.

Управление профил

Клиента има достъп до собственият си акаунт на всякъде и по всяко време през мобилният си телефон. Настройки, абонаменти, история на покупки и извършени услуги, наличност в портфейла, предписани от вас действия – терапии, упражнения  и други.

 

Автоматизирани известия

Над 25 автоматизирани известия за клиенти и служители с 4 канала за получаване – SMS, Viber, Push и разбира се имейл. С fitsys може да автоматизирате много голяма част от комуникацията. 

Резервации

Записване, отписване, записване в списъка с чакащи и известяване когато дойде реда, известяване за предстояща резервация

Закупуване на стоки

Клиентите получават имейл в който може да включите описание за употреба на закупеният продукт и допълнително да го промотирате.

Рожден ден

Viber известие с картинка ще помогне при изграждане на лоялност.

Благодарствен имейл

Може да конфигурирате в края на деня всеки използвал вашите услугите да получи персонализиран благодарствен имейл.

Напомняния 

В случаите когато дадена услуга трябва да се извършва периодично единственото нещо което трябва да направите е да конфигурирате fitsys да изпраща автоматично напомняне на всеки клиент, че е време за нова резервация. Напомняне за изтичащ абонамент ден или седмица предварително помага на клиентите както и на вас да нямате прекъсване в подновяването на пакетните оферти.

 

Маркетинг известия и пуш нотификации 

Може да изпращате съобщения с промоции, маркетинг известия, както и ако имате мобилно приложение да изпращате пуш нотификации директно на телефона на клиента ви с новини, важни съобщения или маркетинг известия 

Клиентски портал


Може да се интегрира с вашият сайт, независимо от дизайна или да го ползвате самостоятелно, ако нямате сайт. През портала вашите клиенти ще могат да управляват профила си.

Резервации

През портала клиентите ще видят вашия график и ще имат опция за резервация.

Онлайн плащания

Чрез интеграцията на fitsys с доставчици на платежни услуги вие ще може да приемате онлайн плащания.

Профил

Извършени услуги, закупени стоки, пакети и предписани терапии.

Новини

През fitsys може да създавате ваше съдържание или да реферирате външни линкове. Вашите клиенти ще имат достъп до това съдържание през меню новини в портала.

Склад и инвентар


Системата разполага с всички инструменти за управление на много складове и продукти в различни обекти. 

Детайлни отчети

С един поглед получавате информация какво се е случило в склада за дадения период. Заприхождаване, изписване, трансфер към друг склад, брак и използвани като консумативи за услуги. Цялата тази инфомрация може да бъде извлечена в excel или pdf формат и предадена за осчетоводяване.

Подсещане за наличност

Може да получавате подсещания при достигане на зададена от вас наличност за да не оставате без критични за вас артикули.

 

Ревизии

Може да направите частична(на един или няколко артикула) или пълна ревизия на всички артикули в склада. Ревизията ви предоставя информация за разликите и възможност автоматично да актуализирате количествата в системата спрямо реалните.

Разход консумативи

При изписване на стоки и консумативи от склада може да посочите, че са били използвани при извършване на услуги. Системата сама ще ги приспадне към общата себестойност на всички услуги и добави към отчета за разход на консумативите. Това е бърз и удобен вариант да си следите разходите.

 

Поръчки

fitsys изчислява колко използвате от всеки продукт или консуматив и ви предлага необходимото количество за поръчка.

Рецепция


Първият клиент на fitsys ни възложи да решим един основен проблем – да премахнем опашките от рецепция в пикови часове. Ние проектирахме системата така, че да пропуска максимален брой посетители на рецепция за минимално време. Всяка операция се изпълнява с едно действие – продажби на продукти и услуги, отчитане на единични посещения и такива в групи или събития, подновяване на абонамент и други. Възможност за ползване на баркодове и карти за достъп с баркод

Самообслужване

Може да превърнете всеки таблет в информационно табло и да се възползвате от много оптимизации. Новите клиенти ще се регистрират сами. Може да взимате информирани съгласия. Посетителите сами ще отчитат посещение и резервират  място за предстояща групова тренировка или събитие.

POS

Разполагате с пълна POS функционалност. Бързината съчетана с всички нужни функции позволяват системата да бъде използвана дори при обекти с изцяло друга дейност като кафе, ресторант, бар и други.

Разходи


Без контрол на разходите нито един бизнес няма да съществува дълго или поне няма да развие пълния си потенциал. 

Автоматизирано

fitsys сама изчислява някои от директни разходи като комисионните, себестойността на услугите и продуктите, както и използваните консумативи.

 

Лесно въвеждане

Въвеждането на нови разходи става с минимални усилия. Ако маркирате, че сумата за разхода е взета от касата за деня fitsys ще се погрижи да пусне „служебен износ“ от фискалното устройство.

Разход консумативи

fitsys предлага три режима на изписване консумативи от склада при извършване на процедури. Автоматично, полуавтоматично и ръчно. Използвайте един от тях или комбинация. Улеснили сме максимално поддържането на точни количества в склада.

 

Контрол на достъпа


fitsys може да контролира интелигентно, според вашите предпочитания, системата ви за контрол на достъпа. Вие обслужвате клиентите, а ние управляваме системата, без необходимост от използването на други приложения или софтуери и най-важното без никакво забавяне или изчакване.


Автоматично посещение

Успешното преминаване през дадена врата може автоматично да отнема посещение от клиентската карта.

 

Такса преминаване

Опита за преминаване през дадена врата може да таксува клиента и разреши достъпа или пък ако няма достатъчна наличност в сметката му да го забрани.

Контрол в реално време

Следите в реално време всяко преминаване през вратите. Имате цялата необходима информация за чекираната карта – имена на клиента, снимка, задължения по сметка, врата на която е маркирана картата, статус на преминаването.  За да е всичко завършено fitsys може да направи снимка(snapshot) в секундата на всяко преминава през точката за достъпа (врата или турникет).

 

Отчети и анализи


fitsys разполага с множество отчети готови да бъдат ползвани за взимане на бизнес решения. Репортите във fitsys не са безкрайни таблици, които трябва да обработвате часове, за да извлечете информация. Всички отчети могат да се експортират в ексел / пдф за по-лесна обработка, както и да бъдат филтрирани по всякакви критерии, за да може бързо да правите оценка на бизснеса си и развитието му. 

 

Отчети по всяко време

Получавате SMS съобщения в реално време при настъпване на важно за вас събитие, автоматично изпращане на отчети и анализи по зададени от вас критерии.

 

Графики и диаграми

С помощта на графиките и диаграмите може да следите представянето на бизнеса си месец за месец, година за година по различни направления като натоварване, посещаемост, брой активни абонаменти и още много други.

 

 

Разплащане с карта


Благодарение на нашето партньорстово с Datecspay можем да Ви предложим POS терминал с бърза и лесна, изцяло онлайн регистрация на търговска сметка. С интеграцията на fitsys с POS терминала плащането с карта вече става директно от системата без да набирате сумата на клавиатурата. По този начин плащането е по-бързо и елиминирате грешки.

 

POS терминала е без месечни или други скрити такси, а парите пристигат на следващия ден на посочен от вас IBAN. Процентите за транзакция се определят от месечния оборот за предходия месец. Таксата е между 1.3% за оборот от 0 до 1000лв. до 0.9% за оборот над 10000лв. Може да се интергира и виртуална система за плащания, за да може клиента да си плати предварително, дори и без да е на място в обекта ви.

 

Наредба Н-18


Преди да ви разкажем за наредба Н-18 трябва да ви запознаем с абревиатурата  СУПТО, която навярно вече сте чували. СУПТО означава – софтуер за управление на продажбите в търговски обект. СУПТО е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. Ако се колебаете дали софтуера, който използвате в момента е СУПТО или не, погледнете тази – статия.

Според наредба Н-18, която влиза в сила 31.01.2020, ако използвате СУПТО във вашия бизнес, то трябва да бъде от списъка с одобрени СУПТО на НАП. Ако при проверка се докаже, че ползваният СУПТО от търговеца не е в списъка на НАП, то това нарушение е равносилно на работа без касов апарат.

fitsys версия 2.0 е лизензирано СУПТО под номер 80 в списъка на НАП. За повече подробности погледнете тук.

Call Now Button