0885109199 info@fitsys.com

Какво мислим ние

Наличието на дадени инструменти и функционалности не е достатъчно. Те трябва да са завършени и да пестят време. Трябва да са бързи, да работят без грешка и да са лесни за употреба.

Работа с клиенти


Разполагате с много опции за конфигуриране на абонаменти и пакети. Освен стандартните имате на разположение допълнителни като – споделяне, персонализиране, обвързване със служител, който ще изпълнява услугата, промоционални, семейни, и корпоративни планове.

Клиентска сметка

Всеки клиент има собствена сметка. Тя може да се зарежда чрез сума от подаръчен ваучер или депозит, а вие определяте как клиента да използва средствата в нея. Сметката може да се използва и като кредитна, а в последствие клиента да погасява задълженията си. Ако активирате опцията за лоялност парите в нея ще се трупат автоматично.

Детайлен клиентски профил 

Личното отношение към клиента е в основата на изграждане на лоялност. fitsys ви помага да покажете лично отношение.

  • комуникация с клиента през системата и запазване на цялата история – имейл, SMS, Viber и push  известия
  • конфигуриране и изпращане на анкети
  • задаване на цели
  • прикачване на файлове
  • конфигурация на персонални отстъпки за конкретна или група от стоки и услуги
Категоризация

може да създавате нови информационни полета(етикети) с различен тип за да идентифицирате и филтрирате клиентите по важни за вас признаци като например VIP, приятели, служители и други.

Резервации


Системата разполагам с много настройки, които може да прилагате за всички или индивидуално за отделно събитие и резервация. Автоматично поддържане на списъка с чакащи и известяване, напомнящо съобщение за клиент и служител и много други.

Различни опции за резервиране

Вие определяте как и кога клиента трябва да заплати своята резервация – онлайн, само с предплатен пакет, само с наличен баланс по сметката си или пък на място в клуба.

Комуникация с клиента

Имате много опции за директна връзка с клиента през системата относно неговата резервация – от уеб портала, мобилното приложение, имейл, SMS, push нотификация и Viber. Изпращането на “ще закъснея” от клиента се случва с един бутон.

Защита от неявяване

Предлагаме инструменти с които ще ограничите до минимум злоупотребите от недобросъвестни клиенти, които резервират място и в последствие не идват. Системата следи и блокира тези клиенти от последващи резервации. Може да ограничите записването да става само при наличност по сметката, с предплатен пакет или директно плащане онлайн.

Мобилно приложение с ваш дизайн


Персонализирано мобилното приложението с вашето име, лого, иконка и дизайн. Клиентите ще го асоциират само с вашият клуб и бранд. 

Чрез мобилното приложение имате възможност да комуникирате с клиентите си без ограничения. Може да създавате ваше съдържание в системата или да пращате външни линкове на вашите клиенти. Промоции, оферти, блог постове, ваучери, подканване за резервация, подсещане за предстояща резервация и още над 20 автоматизирани известия.

Резервации

Клиента може да направи резервация по всяко време само с един клик от телефона си.

Управление профил

Клиента има достъп до собственият си акаунт на всякъде и по всяко време през мобилният си телефон. Настройки, абонаменти, история на покупки и извършени услуги, наличност в портфейла, предписани от вас действия – терапии, упражнения  и други.

 

Транзакционни и рекламни известия


Над 25 автоматизирани известия за клиенти и служители с 4 канала за получаване – SMS, Viber, Push и разбира се имейл. С fitsys може да автоматизирате много голяма част от комуникацията. 

Резервации

Записване, отписване, записване в списъка с чакащи и известяване когато дойде реда, известяване за предстояща резервация

Закупуване на стоки

Клиентите получават имейл в който може да включите описание за употреба на закупеният продукт и допълнително да го промотирате.

Рожден ден

Viber известие с картинка ще помогне при изграждане на лоялност.

Благодарствен имейл

Може да конфигурирате в края на деня всеки използвал вашите услугите да получи персонализиран благодарствен имейл.

Напомняния 

В случаите когато дадена услуга трябва да се извършва периодично единственото нещо което трябва да направите е да конфигурирате fitsys да изпраща автоматично напомняне на всеки клиент, че е време за нова резервация. Напомняне за изтичащ абонамент ден или седмица предварително помага на клиентите както и на вас да нямате прекъсване в подновяването на пакетните оферти.

 

Клиентски портал


Може да се интегрира с вашият сайт, независимо от дизайна или да го ползвате самостоятелно, ако нямате сайт. През портала вашите клиенти ще могат да управляват профила си.

Резервации

През портала клиентите ще видят вашия график и ще имат опция за резервация.

Онлайн плащания

Чрез интеграцията на fitsys с доставчици на платежни услуги вие ще може да приемате онлайн плащания.

Профил

Извършени услуги, закупени стоки, пакети и предписани терапии.

Новини

През fitsys може да създавате ваше съдържание или да реферирате външни линкове. Вашите клиенти ще имат достъп до това съдържание през меню новини в портала.

Склад и инвентар


Системата разполага с всички инструменти за управление на много складове в различни обекти. 

Детайлни отчети

С един поглед получавате информация какво се е случило в склада за дадения период. Заприхождаване, изписване, трансфер към друг склад, брак и използвани като консумативи за услуги. Цялата тази инфомрация може да бъде извлечена в excel или pdf формат и предадена за осчетоводяване.

Подсещане за наличност

Може да получавате подсещания при достигане на зададена от вас наличност за да не оставате без критични за вас артикули.

 

Ревизии

Може да направите частична(на един или няколко артикула) или пълна ревизия на всички артикули в склада. Ревизията ви предоставя информация за разликите и възможност автоматично да актуализирате количествата в системата спрямо реалните.

Разход консумативи

При изписване на стоки и консумативи от склада може да посочите, че са били използвани при извършване на услуги. Системата сама ще ги приспадне към общата себестойност на всички услуги и добави към отчета за разход на консумативите. Това е бърз и удобен вариант да си следите разходите.

 

Поръчки

fitsys изчислява колко използвате от всеки продукт или консуматив и ви предлага необходимото количество за поръчка.

Рецепция


Първият клиент на fitsys ни възложи да решим един основен проблем – да премахнем опашките от рецепция в пикови часове. Ние проектирахме системата така, че да пропуска максимален брой посетители на рецепция за минимално време. Всяка операция се изпълнява с едно действие – продажби на продукти и услуги, отчитане на единични посещения и такива в групи или събития, подновяване на абонамент и други. 

Самообслужване

Може да превърнете всеки таблет в информационно табло и да се възползвате от много оптимизации. Новите клиенти ще се регистрират сами. Може да взимате информирани съгласия. Посетителите сами ще отчитат посещение и резервират  място за предстояща групова тренировка или събитие.

POS

Разполагате с пълна POS функционалност. Бързината съчетана с всички нужни функции позволяват системата да бъде използвана дори при обекти с изцяло друга дейност като кафе, ресторант, бар и други.

Разходи


Без контрол на разходите нито един бизнес няма да съществува дълго или поне няма да развие пълният си потенциал. 

Автоматизирано

fitsys сама изчислява някои от директни разходи като комисионните, себестойността на услугите и продуктите, както и използваните консумативи.

 

Лесно въвеждане

Въвеждането на нови разходи става с минимални усилия. Ако маркирате, че сумата за разхода е взета от касата за деня fitsys ще се погрижи да пусне “служебен износ” от фискалното устройство.

Разход консумативи

fitsys предлага три режима на изписване консумативи от склада при извършване на процедури. Автоматично, полуавтоматично и ръчно. Използвайте един от тях или комбинация. Улеснили сме максимално поддържането на точни количества в склада.