Titanium Fitness

Разговаряхме с Иван и Йордан, съоснователи на фитнес клубове Titanium

Как се запознахте с екипа на „Фитсис“?

Фитсис дойдоха при нас да презентират. Което съвпадна с момента в който си търсихме софтуер за управление.

Какви предизвикателства и проблеми имахте?

Главния проблем беше как да следим коректноста на клиентите и по-точно техните абонаментни задължения и посещения. Друг проблем беше следенето на складовата наличноста и служебната консумация. Имахме прекалено много артикули и никаква идея как да ги описваме и следим. Друг проблем беше, че нямахме никаква статистика за това как върви бизнеса – нагоре или надолу, тенденции и т.н.

Как „Фитсис“ се справиха с вашите изисквания?

Чрез софтуер успяхме да възпитаме клиентите да бъдат коректни спрямо техните абонаменти и да си изпълняват задълженията – брой посещения на ден, една карта да бъде използвана само от един човек и да спазват крайният срок. Всички продукти са заведени с точната им бройка като програмата дори сама предупреждава когато наличноста падне под зададен минимум. Сега всички служители си имат профили и си въвеждат консумацията за деня която може да бъде проверена по всяко време по час и дата и по този начин внасяме доста яснота относно тяхната коректност. Чрез софтуера много бързо и лесно продаваме продукти и услуги чрез баркод четеца. Но може би най-болезнен беше проблема за статистика която преди не можехме да видим – продажби, абонаменти и консумация. Не сме и предполагали колко много информация може извлечен от всичките таблици, графики и диаграми, които софтуера автоматично генерира. В момента постоянно гледаме отчети и справняваме месец спрямо месец и дори година спрямо година и така правим анализ как се движим във времето и ни помага да взимаме бизнес решения.

Колко бързо пуснаха системата?

Не помня, но процеса беше преходен и подходихме плахо и предпазливо. Имахме да прехвърляме и описваме много стоки и данни, което ни отне време за планиране и изпълнение. Беше нужно около месец.

Удовлетворени ли сте от след продажбената поддръжка?

Много сме доволни. Много от функциите, които имахме нужда бяха добавени специално за нас. Екипа е много коректен и постоянно искат да развиват софтуера и да решат всички проблеми, които им отправим.

Ползвахте ли друга система и как премина миграцията и колко време отнеме преходът от старата към новата система?

Ползвахме google drive, excel и други подобни. Реално нямахме софтуер за управление, въвеждаха се данни на ръка, бъркаше се много, постоянно имаше грешки – дати на абонаменти, спираше тока и заминаваха незапазени таблици.

Как се научихте да работите със системата? Имаше ли обучение доволни ли сте от него?

Най-напред се научихме да работим тримата собственици след което беше предадено от нас на персонала. Винаги когато е имало проблем Фитсис са реагирали и са идвали на място за допълнително разяснение и обучение.

Как приеха вашите служители новата система?

Отначало бяха настроени доста отрицателно като всяко ново нещо, но след известно време всички бяха много щастливи от софтуера. Всичко ставаше светкавично, цъкаш и работи. Преди трябваше да въвеждат продажбата на всеки продукт което ги изнервяше. След въвеждането на системата продажбата се сведе до това – сканиране на баркода и цъкване на ентер.

Направихте ли подобрения в процесите с помощта на системата и помагали Ви тя да разбирате и управлявате по-добре Вашия бизнес?

Абсолютно се промени възгледите ни към бизнеса. В момента имаме ясна информация за това как ни вървят нашите обекти месец по месец. Силни и слаби страни на служителите ни и главно коректността им.

Пускат ли се нови версии и подобрява ли се системата с времето?

Постоянно се работи, става все по-приятна за крайният потребител и все по-лесно се работи. Добавят се нови графики и функционалности за които дори не сме подозирали, че бихме имали нужда от тях, но в крайна сметка се оказват много полезни за нас.

Системата помогна ли Ви да пуснете нови услуги?

Към момента не, но мислим за нови идеи за услуги които да ги интегрираме с мобилното приложение което получаваме от Фитсис заедно с услугата. Идентифициране на клиента само чрез телефон без нужда от карта, както и запазване на часове за групови занимания.

Оценете от 1 до 10 Вашата цялостна удовлетвореност от „Фитсис“.1 лошо, 10 отлично.

9.5, никой не е перфектен (смее се)

Call Now Button