Напоследък при разговори с клиенти все по-често срещаме въпроса дали приложението което ползват „само за резервации“ следва да се счита за СУПТО? Решихме да отговорим на този въпрос и да ви помогнем да изградите мнение дали вашият софтуер тип „календар“ е СУПТО или не.

Кратък увод за хората, които за пръв път виждат абревиатурата СУПТО. СУПТО означава – софтуер за управление на продажбите в търговски обект. Според прословутата наредба Н-18, ако използвате СУПТО във вашия бизнес, то трябва да бъде от списъка с одобрени СУПТО на НАП. Ако при проверка се докаже, че ползваният СУПТО от търговеца не е в списъка на НАП, то това нарушение е равносилно на работа без касов апарат.

Определението на НАП за СУПТО е толкова широко, че почти всичко попада вътре. Може да се запознаете с официален документ от НАП на тема „Що е то СУПТО“ тук – https://nap.bg/document?id=17788. Ние сме обобщили есенцията от документа и заедно с много допълнителна информация получена от работни групи на НАП, кореспонденция с НАП, Facebook групи и обмен на информация с колеги разработчици ще ви представим най-краткия отговор на въпроса дали приложението за резервации което ползвате е СУПТО или не.

Отговор:

  1. СУПТО „е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект“.
  2. „Управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане“

Ключовия момент е текста, който гласи проследяване на движението от „заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане“. Това включва почти всички приложения тип календар. Изключение правят приложения като Google calendar, поради единствената причина, че там няма специално поле за информация за сумата/цената на услугата и не може да маркираш събитието за приключено/извършено. Ако софтуера носи информация за цена и има възможност да направи отчет, дори отчета да е един прост списък или сбор на сумите на извършените услуги, то това е СУПТО.

  • Има ли информация в резервацията за цена на извършената услуга?
  • Сумира ли обща сума(тотал) на извършените услуги на клиента в резервация?
  • Въвеждате ли списък с имена и цени на предоставяните услуги и при резервация или приключване на резервация избирате от този списък коя е извършената услуга?
  • Може ли в края на деня този софтуер да ви покаже отчет – 5 пъти услуга Х, 10 пъти услуга Y, общо 200 лв.?

Ако отговорът на някой от тези въпрос е да – вие ползвате СУПТО.

Call Now Button