Клиентите са едно от най-важните звена на бизнеса ни. В действителност клиентът е истинският шеф и той е отговорен за истинската печалба на компанията.Той е човекът, който използва нашите продукти и/или услуги и оценява качеството им. За това е важно да успяваме да задържим клиентите си и да привличаме нови, за да може бизнесът ни да прогресира и да се развива и расте. За да управляваме по-качествено клиентите си, трябва да ги сегментираме по някакъв начин, да ги разпознаем и подредим по групи, защото всеки клиент е важен и ценен. 

Клиентите може да се разделят в следните групи: 

  • Лоялни клиенти – това е може би най-ниският % клиенти, които имаме, но и най-качествената група, защото те реализират повече продажби и печалба от другите клиенти в дългосрочен план. Те са и хората, които са напълно удовлетворени от услугите ни и обслужването. Тези хора периодично се връщат към нашия бизнес и за това е важно ние да комуникираме редовно с тях и да инвестираме повече време и усилия за да поддържаме интереса и удовлетворението им. Лоялните клиенти изискват персонално и лично отношение и внимание и изискват учтиви, уважителни и своевременни отговори от бизнеса. 
  • Клиенти с отстъпка – това са клиенти, които са чести посетители, но се възползват от услугите ни или продуктите единствено, когато те са на промоция или купуват единствено продукти на ниски цени. Колкото по-голяма е отстъпката, толкова по-склонни са да пазаруват от нас. Фокусът върху този тип клиенти също е важен, тъй като те също така правят значителна част от печалбата на бизнеса.
  • Импулсивни клиенти – това са клиенти, които трудно се убеждават да ползват продукта или услугата ни, тъй като те пазаруват когато искат нещо конкретно и го искат веднага. Те нямат някаква конкретика от продукти или услуги, но настояват да купуват това, което намират за добро и продуктивно в този момент от времето. Работата с тези клиенти е предизвикателство, тъй като те не търсят някой определен продукт или услуга, а искат бизнесът да им покаже всички полезни продукти или услуги, за да купят това дето ще им хареса или им е нужно на момента. Т.е много е трудно да уцелим, точно какво те желаят на момента и ще им хареса. Ако намерим начин да покажем полезни неща на тези клиенти и да привлечем интереса им, има голяма вероятност тези клиенти да доведат до висок процент продажби.
  • Клиенти, базирани на нуждите – Тези клиенти са специфични за конкретен продукт и са склонни да купуват само продукти или услуги, от които имат специфична нужда в дадения момент. Това може да са чести клиенти, но не и чести купувачи. С тези клиенти трябва да се работи внимателно и да им се покажат начини и причини защо да преминат към други подобни продукти или марки и да инициират покупка. Тези клиенти лесно могат да се загубят, ако не успеете да ги убедите в предимството на вашия продукт или услуга. 
  • Скитащи се клиенти – Това са клиентите, от които бизнесът ни печели най-малко, тъй като обикновено това са клиенти, които не са сигурни искат и какво да купят. Те разглеждат, четат характеристики на популярни продукти и услуги, но не купуват или не проявяват интерес. За да ги спечелите, трябва надлежно да ги информирате за ползите на продуктите и услугите си и да успеете да събудите интерес в тях. 

Бизнесът винаги трябва да се фокусира върху лоялни клиенти и да разширява или умножава продуктовата гама, за да привлече импулсивни клиенти. За другите видове клиенти стратегиите трябва да бъдат обновяване и подобрявани за да се привлечат тези клиенти, да се задоволяват техните нужди и да се опитаме да превърнем тези клиенти в лоялни или импулсивни.  

Как да управлявате най-лесно клиентите си и да таргетирате по различен начин различните си групи клиенти, да автоматизирате и следите процеса, използвайте CRM системи и цялостни интеграции за управление на бизнеса, процесите и клиентите си. С това можем да ви помогнем и с нашия софтуер на Fitsys. Разгледайте функционалностите тук

Call Now Button