Fitsys дигитализира индустрията за здраве и красота и ви предлага софтуер за цялостно управление на вашия салон !

Fitsys предоставя възможността на вашите клиенти да запишат часове в удобен за тях ден и час, без да е нужно да звънят по телефона и само в работното време на салона ви.  Fitsys предоставя възможността да намалите времето, прекарано в разговори за записване на часове, да водите база данни на клиентите си с всичката необходима информация за тях, да управлявате приходи и разходи, да изчислявате автоматично комисионните на служителите си, да следите успеваемостта както на служителите, така и на бизнеса ви, да водите склад с продукти, доставки и ревизии, да изпращате маркетинг и всякакви видове автоматизирани съобщения, да следите консумативите си, да издавате фактури и всичко, което ви е необходимо за гладкото протичане на бизнеса ви, на едно място. 

ПРЕДИМСТВА

Клиентите остават ваши

Поддържате база данни от клиентите си, която е ВАША и може да управлявате, по всякакъв удачен за вашия бизнес начин. Имате възможността да правите експорт на всички клиенти или по зададени от вас критерии. Имате възможността да водите подробен картон на клиентите си, където да записвате информация за настройки на апаратура, здравословно състояние, изисквания, информация за рожден ден, както и да изпращате автоматизирани и маркетинг съобщения до цялата база данни или по различни критерии.


По-добра проследяемост на бизнеса ви 

С Fitsys може да въвеждате и консумативи за предлаганите услуги, както и сума за амортизация на апаратурата при всяко посещение. По този начин може да следите точната себестойност на вашите услуги, използваните консумативи и да имате по-добро предвиждане за бъдещи разходи. 

Fitsys ви дава възможността да правите всякакви отчети, необходими за управлението на бизнеса ви – посещаемост, оборот, комисионни на служители, използвани консумативи, успеваемост на служители, заетост на ресурси, продажби по услуги, продукти, закупени абонаменти, изтекли абонаменти, наличности, анализи на посещения и натовареност на ресурси. Може да експортвате всички отчети в ексел за по-нататъшна обработка. Може да получавате автоматизирани имейли със дневни, седмични, месечни отчети, както и съобщения при различни събития, които се случват в бизнеса ви.


По-голяма прозрачност на бизнеса ви и по-щастливи служители

Не е нужно вече да смятате комисионните на служителите си на ръка. Всичко това прави за вас Fitsys. По този начин и вие и вашите служители са спокойни, че всичко е точно и хонорарът им е изчислен правилно. Може да залагате и комисионни от продажби, като по този начин да стимулирате служителите си да продават повече продукти, може да давате комисионни за препоръки. Може да давате достъп на служителите до техния отчет за комисионни. 


Водене на склад

Вече може на едно място да водите склада си, да заприхождавате стоки, да изписвате стоки, да правите ревизии с автоматично обновление на наличностите, да следите продуктите си, да изписвате консумативи.


Водене на приходи и разходи 

Всички приходи и разходи по категории може да вкарвате и следите в софтуера. По този начин само с няколко клика може да видите как се представя бизнесът ви и да си направите прогнозиране занапред, да видите и сравните стари периоди. Вече управлението на бизнеса ви става много по-бързо, лесно и интуитивно. 


Обучение на персонала ви и перфектна техническа поддръжка

При избор да използвате Fitsys, получавате подробно обучение за вас и вашите служители. Разполагате и с чат в системата, на който отговаряме изключително бързо и винаги сме насреща да ви помогнем. Поддържаме  и обновяваме софтуера постоянно. Интегрираме нови функционалности без допълнително заплащане според нуждите на клиентите ни! 

Превръщате новите клиенти в редовни

Имате възможността да правите различни абонаменти, да използвате програма за лоялност, чрез трупане на точки, да предложите отстъпки за препоръки, да изпращате автоматизирани съобщения за рожден ден  и да покажете, че клиентите са важни за вас. С автоматизираните съобщения за предстояща резервация, изтичане на абонамент, време е за нова процедура и други, държите клиентите ви ангажирани и те няма да  забравят за вас.


Давате възможност на клиентите си да запазят час по най-удобният за тях начин и не сте зависими от работното време на обекта си

Графикът ви става онлайн, а клиентите ви могат да се записват вече освен по телефона и имейла и директно през смартфона, лаптопа или таблета си по всяко време на денонощието, от всяко място. Така вашият бизнес става по-гъвкав, а клиентите по-склонни да направят резервация. А за вас не е нужно да отделяте време за телефонни разговори, да водите график на тефтер или в екселска таблица и предотвратявате възможността за презаписани часове. Всяка резервация може да е обвързана с ресурс (кабинет) и/или с апаратура. По този начин сте сигурни, че няма да стане презастъпване и на кабинетите и на апаратурата, ако тя се използва от различни ваши служители. А по-малкото грешки отново водят до повече и по-доволни клиенти.


Може да правите различни нива на достъп

Може да дадете дори достъп на счетоводителя си, който да вижда само информацията, която му е необходима, за да ви обслужва счетоводно. Може да давате достъп с различни права на служителите си от изпълнител, през администратор, рецепционист, мениджър обект, мениджър на целия бизнес


Всичко на едно място – всички приходи и разходи се запаметяват в софтуера и той може автоматично да генерира фактура за направена покупка.


Увеличаване на оборота ви

Правилната връзка с клиента, уведомяването му за важни събития, изпращането на маркетинг известия, предлагането на различни промоции и програми за лоялност, ви позволяват да задържите клиентите, те да са доволни и да ви препоръчват. А редовни и доволни клиенти означава повече приходи за бизнеса ви. А правилното следене на приходи, разходи, консумативи ви позволява да оптимизирате разходите си и да видите какво работи и ви носи повече приходи и да наблегнете на него. 


Прехвърляне на база данни от друг софтуер

Ако вече използвате друг софтуер за управление на бизнеса си или няколко такива и искате да минете към интегрирано решение, то ние ще прехвърлим базата данни за клиентите ви. Имаме богат опит с прехвърлянето на данни от различни софтуери като Mindbody, Setmore, Versum, Flux, Merlin и Българските GymRealm, Fashionpoint, Студио 24, Хипократ, nZoom, Trinity, Orak, Microinvest, Mistral и много други. Имаме и богат опит с извличане данни от стар софтуер дори без връзка с разработчиците или хората, които го поддържат. Досега не се е случвало да не извлечем данните от стария ви софтуер и да ги прехвърлим във Fitsys.

Call Now Button